បុគ្គលិកយើង

បុគ្គលិកយើង

 

ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច​ អេឌ្យូខេសិន ពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដែលជ្រើសរើសបានបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាព និងសក្តានុពល ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការផ្តល់នូវគុណភាព វិន័យ និងសេវាកម្មល្អបំផុតសម្រាប់សិស្សានុសិស្សរបស់យើង។ បុគ្គលិករបស់យើងមានទឹកចិត្ត និងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះវិជ្ជាជីវៈការងារ និងការលះបង់របស់ពួកគេ។ យើងមិនត្រឹមតែនាំមកនូវប្រព័ន្ធអប់រំស្តង់ដាសម្រាប់សិស្សរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែយើងក៏ជួយដល់អ្នកដែលមិនអាចបំពេញតំរូវការជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេ តាមរយៈមូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច ផងដែរ។

មតិយោបល់