ទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន

អ៊ីមែលផ្លូវការ:

investor.relations@mjqeducation.edu.kh
លោក សាវ៉េត ញាណបញ្ញា
មន្រ្តីទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន និងការបង្ហាញព័ត៌មាន
លោក ប៉ុល ឡេ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន និងការបង្ហាញព័ត៌មាន

តម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក បច្ចុប្បន្ន

ការបង្ហាញ​ព័ត៌មាន​សាជីវកម្ម

Load more

សំណួរដែលច្រើនសួរ

ដើម្បី​អាច​ទិញ​មូលបត្រ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក បាន វិនយោគិន​ត្រូវ ៖

 • រើស​ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ ៖ វិនិយោគិន​ត្រូវ​ជ្រើសរើស​ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ ដែល​ជា​សមាជិក​របស់ ផ.ម.ក. ហើយ​ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ​នោះ​នឹង​ជួយ​វិនិយោគិន​ក្នុង​ការ​បើក​គណនី​ជួញ​ដូរ ។
 • បើក​គណនី​ជួញ​ដូរ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ​ដែល​បាន​ជ្រើសរើស ៖ ឯកសារ​តម្រូវ​ដើម្បី​បើក​គណនី​ជួញដូរ រួម​មាន ៖
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ ឬ​លិខិត​ឆ្លង​ដែន (សម្រាប់​ជន​បរទេស) ភ្ជាប់​ជា​មួយ​រូបថត ៤x៦ មួយ​សន្លឹក
  • លេខអត្តសញ្ញាណ​វិនិយោគិន (ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ​អាច​ជួយ​ធ្វើ​ការ​ស្នើ​សុំ​ពី​គណៈកម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា)

ការជួញ​ដូរ​ភាគហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក ប្រើប្រាស់​តាម​មធ្យោបាយ​ដូចជា ៖

 • ជា​លាយលក្ខណ៍អក្សរ​នៅ​បញ្ជរ
 • ដាក់​តាម​ទូរស័ព្ទ ឬអ៊ីមែល
 • ប្រព័ន្ធ​ជួញ​ដូរ​ចល័ត MTS

នៅ​លើ​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា ភាគហ៊ុន​ ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក មាន ៖

 • អក្សរសម្គាល់ ៖ ម.ជ.គ.អ
 • កូដស្តង់ដារ ៖ KH1000210000
វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះ​បញ្ជី​មូលបត្រ
ស្ថាប័នអប់រំដំបូងគេដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សារមូល​បត្រ​កម្ពុជា